Japan-Hokkaido

 

 • สัมผัสวิถีชีวิตของ “ชนเผ่าไอนุ” ณ “หมู่บ้านไอนุ” ชนพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด
 • นั่งกระเช้าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ” ชื่นชมทิวทัศน์ “ภูเขาไฟฟูจิน้อย” ที่เกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก
 • ชมความน่ารัก “ฟาร์มหมีสีน้ำตาล” ที่หาดูได้เฉพาะเกาะฮอกไกโดเท่านั้น
 • พิสูจน์บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันพวยพุ่งขึ้นมา
 • ดื่มด่ำกับความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เต็มไปด้วยลำคลองและต้นกำเนิดศิลปะ “เครื่องแก้วและกล่องดนตรี”
 • ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต “Shiroi Koibito” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • ตื่นตากับเมือง “ซัปโปโร” ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ... “อดีตที่ว่าการรัฐบาล” & “หอนาฬิกาโบราณ” 
 • ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ “ถนนคนเดินทานุกิโคจิ / ซึซึกิโนะ” ที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) 
 • อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยักษ์ 3 ชนิด ปูยักษ์ – ปูหิมะ – ปูขน จากทะเลฮอกไกโด ให้ท่านรับประทานแบบไม่อั้น
กำหนดวันเดินทาง
8 - 12 ตุลาคม 58 (5วัน3คืน)
21 - 25 ตุลาคม 58 (5วัน3คืน) ***วันปิยะฯ***
11 - 15 พฤศจิกายน 58 (5วัน3คืน)

 

วันแรกของการเดินทาง 

 • 20:00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
 • 23:45 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่องดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

วันที่สองของการเดินทาง

 • 08:30 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น

เช้า

 • หมู่บ้านไอนุ (Ainu Village) ชนเผ่าพื้นเมืองฮ็อกไกโด ก่อนที่ชาวญี่ปุ่นจะเข้าไปจับจอง ภายในหมู่บ้านมีการจัดแสดง“ระบำพื้นเมือง” พร้อมชม “บ้านจำลอง” และ “พิพิธภัณฑ์” ที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้โบราณต่างๆ ของชนเผ่าไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝีมือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม้ นอกจากนั้น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

 •  เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ
 • จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถัน
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ (Mt. Usuzan) ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา 
 • ชมแหล่งอนุรักษ์หมีสีน้ำตาล พันธุ์หมีที่หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

 

ที่พัก Toya Sun Palace Hotel / Noboribetsu Grand Hotel หรือเทียบเท่า

 • หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สามของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

 • เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส
 • คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 
 • ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้งสำคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ร้านเครื่องแก้ว 
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ... นอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ เค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

 • โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะ สภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทำให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจำลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ หรือหากท่านอยากจะลองทำช็อกโกแล็ตด้วยฝีมือตัวเองก็สามารถทำได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)ที่พัก Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

 •  กิงโกะอเวนิว หรือ ถนนต้นแปะก๊วย บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ถนนสายโรแมนติกใบของแปะก๊วยมีสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพตามอัธยาศัย (การเปลี่ยนสีของใบไม้จะขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย โดยเริ่มประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป)
 • ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

 • อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทำให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม  
 • หอนาฬิกาโบราณ เมืองซัปโปโร ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่เมือง 
 • สวนโอโดริ เป็นถนนซึ้งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ 
 • ช้อปปิ้ง ทานุกิ โคจิ ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆอย่างจุใจ
 • ซึซึกิโนะ ที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จำหน่ายกล้องดิจิตอล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน100เยน ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นร้านMatsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสำอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์
หอยนางรม หอมแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล ซาชิมิปลาสดๆ ซูชิหน้าต่าง เช่น หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา
หน้าหอยเชลล์ หน้ากุ้ง ฯลฯที่พัก
 Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้าของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

 • 10:45 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
 • 15:45 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 - 722 - 0206  

>>>>>>>สนใจสอบถามเพิ่มเติม คลิก!!<<<<<<<<

>>> Download โปรแกรม และรายละเอียดเพิ่มเติม <<<

 

อัตราค่าบริการ

กรุ๊ปวันที่ 8 - 12 ต.ค 58 

ผู้ใหญ่  46,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่1ท่าน)    42,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่2ท่าน มีเตียงเสริม)   42,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่2ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)     34,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม  6,000.- บาท
มีตั๋วแล้วลด 18,000.- บาท

กรุ๊ปวันที่ 21 - 25 ต.ค. 58 (วันปิยะฯ)

ผู้ใหญ่ 49,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)    45,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม) 45,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม) 36,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม     6,000.- บาท
มีตั๋วแล้วลด  20,000.- บาท

กรุ๊ปวันที่  11 - 15 พ.ย.  58

ผู้ใหญ่ 43,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)        39,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)    39,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม) 32,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000.- บาท
มีตั๋วแล้วลด 15,000.- บาท