เป้าหมายดำเนินการในปี 2550-2551

สำหรับเป้าหมายดำเนินงานในปี 2551-2552 นี้ บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายของการเจริญเติบโตในอัตราส่วนประมาณ 7-10 % ในทุกแผนก โดยใช้หลักสถิติ และสถานการณ์มาเป็นตัวชี้ทิศทางละกำหนดเป้าหมายด้วย โดยได้ตั้งเป้าไว้ดังต่อไปนี้

1.  แผนกท่องเที่ยวต่างประเทศ ในปี 2551 (1 เมษายน 2551 - 31 มีนาคม 2552) บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายที่จะนำนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ต่างประเทศ แยกเป็นทวีปและประเทศดังนี้

  • ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศจีน) - เป้าหมาย 10 คณะ
  • ประเทศจีน - เป้าหมาย 10 คณะ
  • ทวีปออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ - เป้าหมาย 5  คณะ
  • ทวีปอเมริกา-แคนาดา - เป้าหมาย 5 คณะ
  • ทวีปยุโรป เป้าหมาย 10 คณะ

สรุป เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 40 คณะ โดยไม่ตั้งเป้าหมายจำนวนคน

2.  แผนกท่องเที่ยวภายในประเทศ ในปี 2551 (1 เมษายน 2551 - 31 มีนาคม 2552) บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายที่จะนำนักเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ  แยกเป็นภูมิภาคดังนี้

  • ทัวร์ระยะสั้น (กาญจนบุรี, เขาใหญ่, ชะอำ, หัวหิน, ระยอง, พัทยา ฯลฯ) เป้าหมาย 15 คณะ
  • ทัวร์ภาคเหนือ (เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน ฯลฯ) เป้าหมาย 10 คณะ
  • ทัวร์ภาคใต้ (ภูเก็ต,เกาะสมุย,ตรัง,กระบี่ ฯลฯ) เป้าหมาย 10 คณะ
  • ทัวร์ภาคอีสาน (รวมถึงสปป.ลาว, กัมพูชา) เป้าหมาย 5 คณะ

สรุป เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 40 คณะ โดยไม่ตั้งเป้าหมายจำนวนคน

3.  แผนกตั๋วเครื่องบิน สำรองที่พักภายในและต่างประเทศ เนื่องจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และสำรองที่พักโรงแรมภายในและต่างประเทศ เป็นรูปแบบการบริการ มิใช่กิจกรรมหลักของบริษัท จึงไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้แต่อย่างใด

ติดต่อเรา

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด

75/55 ซอยร่มเกล้า1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Tel: 0-2053-2405-7
Fax: 0-2034-5799
Mobile: 085-110-3335
Email : titan_travel@hotmail.com

Social