บริษัทท่องเที่ยว เป็นธุรกิจแขนงหนึ่งที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลกระทบทั้งในด้านดีและด้านเสียแก่บริษัทท่องเที่ยวได้ ปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบอาจสามารถแบ่งเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

ปัจจัยด้านลบ หรือปัจจัยที่ส่งผลในแง่ประกอบการที่ไม่ดี อาทิ

  1. สถานการณ์น้ำมัน ปัจจุบัน ราคาน้ำมันดิบที่ขยับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ และความไม่มั่นคงของราคา  ส่งผลให้การทำธุรกิจของบริษัทประสบปัญหาบางประการ  อาทิ ค่าขึ้นราคาของตั๋วเครื่องบิน (Fuel surcharge)
  2. การเกิดภัยธรรมชาติ  เช่นกรณีการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางในบางสถานที่และบางภูมิภาค
  3. การเกิดโรคระบาด อาทิ ไข้หวัดนก  หรือการติดเชื้อ
  4. สถานการณ์การเมือง ความไม่ชัดเจนของสภาพการเมือง การเดินขบวน ชุมนุมประท้วง การใช้ความรุนแรง ส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวในหลายด้าน อาทิ ค่าเงินบาท สภาพเศรษฐกิจ การกลัวการก่อการจลาจล เสื้อแดง เสื้อเหลือง
  5. ภัยจากการก่อการร้าย อาทิ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือดินแดนซ่องสุมของการก่อการร้าย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเผชิญ หรือเยือนสถานที่นั้น ๆ

ปัจจัยด้านบวก หรือปัจจัยที่ดีต่อการท่องเที่ยว เป็นดังนี้

  1. สถานการณ์ค่าเงินบาท ในเหตุการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์ค่าเงินตราต่างประเทศของไทย เมื่อเทียบกับ สกุลเงินตราต่างประเทศอื่น  ถือว่าแข็งแกร่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังไป 8 เดือน ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ราคาค่าทัวร์ถูกลง  แม้ไม่มากนัก หากแต่เป็นปัจจัยที่ดี
  2. การรวมตัวของกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อการต่อรองกับโรงแรม ปัจจุบันมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านธุรกิจมากขึ้น เพื่อให้มีอำนาจต่อรองกับสายการบิน โรงแรม รถ หรือบริษัทท่องเที่ยวในต่างประเทศได้
  3. การเปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ก็จะมีผลกระทบด้านดีต่อนักท่องเที่ยว ทำให้มีผู้เดินทางมากขึ้น                             

ติดต่อเรา

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด

75/55 ซอยร่มเกล้า1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Tel: 0-2053-2405-7
Fax: 0-2034-5799
Mobile: 085-110-3335
Email : titan_travel@hotmail.com

Social