วัตถุประสงค์ของ ไทแทน แทรเวิล

ไทแทน แทรเวิล เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว และส่วนสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวทุกประเภท โดยเริ่มต้น มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. นำเที่ยวโดยลักษณะนำคนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศไทย (DOMESTIC)
 2. นำเที่ยวโดยการนำคนไทยไปท่องเที่ยวต่างประเทศ (OUTBOUND)
 3. ขายบริการในเส้นทางท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (PACKAGE TOUR)
 4. จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งภายในและต่างประเทศ (TICKETING)
 5. สำรองที่พักโรงแรมทั้งภายในและต่างประเทศ (HOTEL RESERVATION)
 6. รับจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ (TECHNICAL VISIT & SIMINAR)

และโครงการในอนาคต จะเปิดวัตถุประสงค์เพิ่มเติมดังนี้

 1. นำเที่ยวโดยนำชาวต่างประเทศท่องเที่ยวภายในประเทศ (INBOUND)
 2. ให้เช่ารถตู้ปรับอากาศ รถบัสปรับอากาศ (CAR & BUS RENTAL)

ปี 2545 – 2546 ( 3 เมษายน 2545 – 31 มีนาคม 2546) ปฐมบทแห่งการเรียนรู้

เป็นปีที่เริ่มก่อตั้งบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทท่องเที่ยวที่ค่อนข้างใหม่ มีบุคลากรประจำเพียง 3 ท่าน ไทแทน แทรเวิล จึงใช้เข็มมุ่ง “ปฐมบทแห่งการเรียนรู้ ” ซึ่งมุ่งให้บุคลากรที่มีอยู่ ได้เรียนรู้บทเรียนแรกในการทำธุรกิจ การทำตลาดที่ไม่เน้นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แต่เน้นคุณภาพของนักท่องเที่ยวแต่ละคณะ การดำรงอยู่ของบริษัท เน้นการสร้างคนทำงานให้มีคุณภาพ และสั่งสมประสบการณ์ เพื่อการรองรับบริษัท ที่ต้องเติบโตในอนาคต

จำนวนผู้ใช้บริการ

1. Domestic มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น 14 คณะ ซึ่งแบ่งเป็น

 • ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย 5 คณะ
 • ภาคใต้ ภูเก็ต พังงา กระบี่ เกาะสมุย ชุมพร 4 คณะ
 • ภาคกลาง ระยอง เกาะช้าง ชะอำ พัทยา 5 คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 1,417 คน
คณะที่เล็กที่สุด 28 ท่าน (เชียงใหม่)
คณะที่ใหญ่สุด 804 ท่าน (พัทยา)
ในปีแรก ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นบริษัท , เอกชน ,

2. Outbound มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น 12 คณะ แบ่งเป็น

 • เอเชีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี 6 คณะ
 • ยุโรป อิตาลี , สวิตเซอร์แลนด์ 4 คณะ
 • ออสเตรเลีย 2 คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 365 คน
คณะที่เล็กที่สุด 18 ท่าน (สวิตเซอร์แลนด์)
คณะที่ใหญ่ที่สุด 44 ท่าน (เกาหลี)
ในปีแรก ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นบริษัท , เอกชน

3. Package Tour ไม่มีการบริการในระยะนี้
4. Ticketing
มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 3 ราย (เนื่องจากบริษัทใหม่ และยังไม่มีระบบออกตั๋ว ด้วยตนเอง จึงทำให้ราคาสูงกว่าบริษัทอื่น
5. Hotel Reservation มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 8 ราย

 • สำรองที่พักภายในประเทศ 6 ราย
 • สำรองที่พักต่างประเทศ 2 ราย

6.Technical Visit & Siminar ไม่มีการให้บริการในระยะนี้


 

ปี 2546-2547 ( 1 เมษายน 2546 – 31 มีนาคม 2547) สรุปบทเรียนเพื่อการปรับปรุง

ปีที่ 2 ของการดำเนินกิจกรรม มีบทเรียนมากมายจากในปีแรก อาทิ การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ค่อนช่างช้า ความใหม่ของบริษัท บุคลากรที่ค่อนข้างใหม่ และระบบของงานที่ยังไม่สามารถจัดการอย่างลงตัว จึงมีการ “สรุปบทเรียนเพื่อการปรับปรุง”
จำนวนผู้ใช้บริการ

1.Domestic มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น 15 คณะ ซึ่งแบ่งเป็น

 • ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 6 คณะ
 • ภาคใต้ ภูเก็ต พังงา กระบี่ หาดใหญ่ 8 คณะ
 • ภาคกลาง เกาะช้าง 1 คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 818 คน
คณะที่เล็กที่สุด 27 ท่าน (เชียงใหม่)
คณะที่ใหญ่สุด 52 ท่าน (เชียงใหม่)
ในปีที่ 2 ลูกค้า ส่วนใหญ่ยังเป็นบริษัท , เอกชน

2.Outbound มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น 20 คณะ แบ่งเป็น

 • เอเชีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี 11 คณะ
 • ยุโรป อิตาลี , สวิตเซอร์แลนด์ 7 คณะ
 • ออสเตรเลีย 1 คณะ
 • อเมริกา 1 คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 822 คน
คณะที่เล็กที่สุด 24 ท่าน (อเมริกา)
คณะที่ใหญ่ที่สุด 67 ท่าน (ฮ่องกง)
ในปีที่ 2 ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นบริษัท , บริษัทประกัน ,เอกชน

3. Package Tour มีคณะใช้บริการ 2 ราย
4. Ticketing มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 16 ราย (เริ่มมากขึ้น เพราะนโยบายการบริการลูกค้าที่เคยใช้บริการ ไม่เน้นกำไร)
5. Hotel Reservation มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 4 ราย

 • สำรองที่พักภายในประเทศ 2 ราย
 • สำรองที่พักต่างประเทศ 2 ราย

6.Technical Visit & Siminar ไม่มีการให้บริการในระยะนี้


 

ปี 2547 – 2548 (1 เมษายน 2547 – 31 มีนาคม 2548) เติบโตแบบก้าวกระโดด

ปีที่ 3 คือปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 7 อัตรา มัคคุเทศก์เพิ่มขึ้นเป็น 8 อัตรา จากมาตรฐานของการบริการที่ทำได้ดีในปีที่ 1 และ 2 ส่งผลมากมายในปีที่ 3 และเริ่มมีลูกค้าราชการ การศึกษาดูงานในปีนี้ด้วย ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์สึนามิในภาคใต้ ก็ส่งผลกระทบแต่เพียงน้อย บริษัท เริ่มเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น
ในปีนี้ บริษัทได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ 310/49 ม.6 ถนนพัฒนาการแขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. เนื่องจากเหตุผลภายในของบริษัทเอง

จำนวนผู้ใช้บริการ

1.Domestic มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น 23 คณะ ซึ่งแบ่งเป็น

 • ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย 5 คณะ
 • ภาคใต้ ภูเก็ต พังงาน กระบี่ เกาะสมุย ชุมพร - คณะ
 • ภาคกลาง ระยอง ปราณบุรี เกาะช้าง ชะอำ พัทยา 18 คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 1,887 คน
คณะที่เล็กที่สุด 38 ท่าน (ปราณบุรี)
คณะที่ใหญ่สุด 361 ท่าน (ระยอง)
ในปีที่ 3 ลูกค้า ส่วนใหญ่ยังเป็นบริษัท ,

2.Outbound มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น 36 คณะ แบ่งเป็น

 • เอเชีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี 18 คณะ
 • ยุโรป อิตาลี , สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 14 คณะ
 • ออสเตรเลีย 2 คณะ
 • อเมริกา 2 คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 916 คน
คณะที่เล็กที่สุด 14 ท่าน (อิตาลี)
คณะที่ใหญ่ที่สุด 118 ท่าน (อิตาลี)
ในปีแรก ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นคณะราชการ , ข้าราชการบริษัท , เอกชน

3. Package Tour ไม่มีลูกค้าใช้บริการเลย
4. Ticketing มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 32 ราย
5. Hotel Reservation มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 14 ราย

 • สำรองที่พักภายในประเทศ 10 ราย
 • สำรองที่พักต่างประเทศ 4 ราย

6.Technical Visit & Siminar ไม่มีการให้บริการในระยะนี้


 

ปี 2548 – 2549 (1 เมษายน 2548 – 31 มีนาคม 2549) ศึกษากลยุทธ์ใหม่ๆ

ปีที่ 4 การเติบโตของบริษัทยังอยู่ในผลที่น่าพึงพอใจ แต่อุปสรรคคือการเกิดของบริษัทนำเที่ยวที่มากขึ้น และมีการนำกลยุทธการหั่นราคามาใช้ในตลาด ทำให้เกิดการแข่งขันสูง และรูปแบบอื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น การให้สินบน การตัดราคา ลดแลกแจกแถม ซึ่งทำให้บริษัทต้องกระโจนเข้าสู่การต่อสู้อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
จำนวนผู้ใช้บริการ

1.Domestic มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น 23 คณะ ซึ่งแบ่งเป็น

 • ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย 6 คณะ
 • ภาคใต้ เกาะสมุย หาดใหญ่ 4 คณะ
 • ภาคกลาง ระยอง เกาะช้าง ชะอำ เขาใหญ่ 11 คณะ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย 1 คณะ
 • ทัวร์เดินป่าทีลอซู 1 คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 1,217 คน
คณะที่เล็กที่สุด 32 ท่าน (เกาะสมุย)
คณะที่ใหญ่สุด 303 ท่าน (เขาใหญ่)
ในปีที่ 3 ลูกค้า ส่วนใหญ่ยังเป็นบริษัท , ข้าราชการดูงาน

2.Outbound มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น 42 คณะ แบ่งเป็น

 • เอเชีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี 29 คณะ
 • ยุโรป อิตาลี , สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 12 คณะ
 • ออสเตรเลีย - คณะ
 • อเมริกา 1 คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 1,756 คน
คณะที่เล็กที่สุด 14 ท่าน (อเมริกา)
คณะที่ใหญ่ที่สุด 105 ท่าน (อิตาลี)
ในปีแรก ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นคณะราชการ , ข้าราชการบริษัท , เอกชน

3. Package Tour ไม่มีการดำเดินการในปีนี้ เพราะบุคคลากรไม่เพียงพอ
4. Ticketing มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 33 ราย
5. Hotel Reservation มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 9 ราย

 • สำรองที่พักภายในประเทศ 4 ราย
 • สำรองที่พักต่างประเทศ 5 ราย

6.Technical Visit & Siminar สมทบกับแผนกท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศ


 

ปี 2549 – 2550 (1 เมษายน 2549 – 31 มีนาคม 2550) เริ่มก้าวอย่างมั่นใจ

ปีที่ 5 คือปีที่ข้าราชการเริ่มมีการดูงานทั้งภายในและต่างประเทศมากเป็นประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีองค์กรย่อยคือองค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละสถานที่ ในแต่ละจังหวัด ในปีนี้ แม้มีเหตุการณ์ปฏิวัติเกิดขึ้นในเดือนกันยายน แต่เมื่อมีการเปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้การเดินทางไปต่างประเทศคึกคักเป็นที่สุด ประกอบกับการจัดงานพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่ภาคเหนือมากเป็นปรากฏการณ์ทีเดียว ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตก็เริ่มฟื้นตัว
จำนวนผู้ใช้บริการ

1.Domestic มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น 46 คณะ ซึ่งแบ่งเป็น

 • ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย 34 คณะ
 • ภาคใต้ เกาะสมุย ชุมพร 6 คณะ
 • ภาคกลาง เกาะช้าง ชะอำ 4 คณะ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย อุบลราชธานี 2 คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 2,994 คน
คณะที่เล็กที่สุด 12 ท่าน (เชียงใหม่)
คณะที่ใหญ่สุด 406 ท่าน (เชียงใหม่)
ลูกค้า ส่วนใหญ่ยังเป็นบริษัท , เอกชน ราชการ

2.Outbound มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น 34 คณะ แบ่งเป็น

 • เอเชีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี 22 คณะ
 • ยุโรป อิตาลี , สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 10 คณะ
 • ออสเตรเลีย - คณะ
 • อเมริกา 2 คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 1,441 คน
คณะที่เล็กที่สุด 15 ท่าน (อเมริกา)
คณะที่ใหญ่ที่สุด 385 ท่าน (เกาหลี)
ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นคณะราชการ , ข้าราชการบริษัท , เอกชน

3. Package Tour ไม่เปิดดำเนินการ เนื่องจากบุคคลากรไม่เพียงพอ
4. Ticketing มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 18 ราย
5. Hotel Reservation มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 10 ราย

 • สำรองที่พักภายในประเทศ 6 ราย
 • สำรองที่พักต่างประเทศ 4 ราย

6.Technical Visit & Siminar รวมกับแผนกท่องเที่ยว


 

ปี 2550 – 2551 (1 เมษายน 2550 – 31 มีนาคม 2551) ทุกอย่างเริ่มชะลอ อย่าผลีผาม

ปีที่ 6 คือปีที่ธุรกิจทั้งระบบอยู่ในสภาพที่ทรง นักท่องเที่ยวเริ่มชะลอ จากที่เคยเดินทางไปยังประเทศที่ห่างไกล เริ่มหันมาท่องเที่ยวในเส้นทางที่ใกล้
จำนวนผู้ใช้บริการ

1.Domestic มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น 28 คณะ ซึ่งแบ่งเป็น

 • ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย 7 คณะ
 • ภาคใต้ เกาะสมุย ภูเก็ต 7 คณะ
 • ภาคกลาง เกาะช้าง ชะอำ 12 คณะ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี 2 คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 2,003 คน
คณะที่เล็กที่สุด 28 ท่าน (เกาะช้าง)
คณะที่ใหญ่สุด 112 ท่าน (ภูเก็ต)
ลูกค้า ส่วนใหญ่ยังเป็นบริษัท , เอกชน ราชการ

2.Outbound มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น 30 คณะ แบ่งเป็น

 • เอเชีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี 17 คณะ
 • ยุโรป อิตาลี , สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 10 คณะ
 • ออสเตรเลีย 1 คณะ
 • อเมริกา 2 คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 1,201 คน
คณะที่เล็กที่สุด 18 ท่าน (อเมริกา)
คณะที่ใหญ่ที่สุด 85 ท่าน (ยุโรป)
ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นคณะราชการ , ข้าราชการบริษัท , เอกชน

3. Package Tour ไม่เปิดดำเนินการ เนื่องจากบุคคลากรไม่เพียงพอ
4. Ticketing มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 12 ราย
5. Hotel Reservation มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 13 ราย

 • สำรองที่พักภายในประเทศ 6 ราย
 • สำรองที่พักต่างประเทศ 7 ราย

6.Technical Visit & Siminar รวมกับแผนกท่องเที่ยว

ติดต่อเรา

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด

75/55 ซอยร่มเกล้า1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Tel: 0-2053-2405-7
Fax: 0-2034-5799
Mobile: 085-110-3335
Email : titan_travel@hotmail.com

Social