บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนซึ่งคลุกคลีอยู่ในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากว่า 26 ปี จุดประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ การเป็นตัวแทนจำหน่ายรูปแบบการเดินทาง ทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางในทุกด้านที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีกรรมการของบริษัท จำนวน 2 ท่าน และสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 310/49 หมู่ 6 ถนนพัฒนาการแขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ ที่ยื่นต่อนายทะเบียน 24 ข้อ ในการทำธุรกรรม และประกอบธุรกิจนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเที่ยวทุกชนิด

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545 ประเภท ต่างประเทศ (INBOUND AND OUTBOUND) ด้วยเงินสดค้ำประกันต่อนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง จำนวน 200,000 บาท และใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า ไทแทน แทรเวิล และภาษาอังกฤษว่า TITAN TRAVEL

ไทแทน แทรเวิล เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 เมษายน 2545 โดยใช้สถานที่บ้านเลขที่ 65/9 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และได้ย้ายมาที่ 45/46 หมู่ 6 ถนนพัฒนาการ  ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 

ติดต่อเรา

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด

75/55 ซอยร่มเกล้า1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Tel: 0-2053-2405-7
Fax: 0-2034-5799
Mobile: 085-110-3335
Email : titan_travel@hotmail.com

Social