ไทแทน แทรเวิลนำท่านสู่ อินเดีย และ เนปาล สักการะสังเวชนียสถานทางพุทธศาสนา หนึ่งในสิ่งที่ชาวพุทธควรทำและเป็นสถานทางพุทธประวัติที่ชาวพุทธต้องไปเยือนสักครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นบุญกุศลแก่ผู้ที่ได้ไป

โดย สายการบินไทย (TG)

ติดต่อเรา

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด

45/46 ซอย พัฒนาการ 57 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel: 0-2722-0206-0
Fax: 0-2722-4100
Mobile: 085-110-3335
Email : titan_travel@hotmail.com

Social