สกีรีสอร์ท สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด 5 วัน 3 คืน
โดย สายการบินทีเวย์ (TW)

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – อินชอน
     2200 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินน์และโหลดกระเป๋าสัมภาระ

 

วันที่สองของการเดินทาง      เกาะนามิ – Alpensia Ski Resort
0125
0845
ออกเดินทางสู่กรุงโซล โดยสายการบิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW 102
(เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศเมียนม่าร์ 2 ชั่วโมง 30 นาที ) เดินทางถึงท่าอากาศยานอินชอน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เปลี่ยนการเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 
จากนั้นนำท่านเดินทางชม เกาะนามิ หรือนามิโซมเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวหลักที่ห้ามพลาดของประเทศเกาหลี อยู่ห่างจากกรุงโซลประมาณ 60 นาที มีชื่อโด่งดังไปทั่วโลก จากซีรี่ย์ยอดฮิตเรื่อง WINTER SONATA หรือชื่อไทยว่า เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิ เกิดขึ้นจากผลของการกั้นน้ำเพื่อสร้างเขื่อน มีพื้นที่ประมาณ 270 ไร่ มีลักษณเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว บนเกาะนี้มีชื่อเสียงในหมู่คนเกาหลีมานาน เนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงาม ยังมีสัตว์เล็กๆอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเช่น กระรอก กระแต นก หงส์ ห่าน รวมถึงนกกระจอกเทศด้วย

เที่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
บ่าย เดินทางสู่ พยองชาง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานหลักของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 เป็นมหกรรมกีฬาฤดูหนาวที่คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งการแข่งขันสุดเข้มข้นของแต่ละชนิดกีฬา รวมถึงพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม อีกทั้งยังมีศิลปิน K-POP ชื่อดัง เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย
นำท่านเดินทางสู่ Alpensia Ski Resort ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาที่สวยงามของ Daegwallyeong เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว PyeongChang ในปี 2018 หลักของกีฬาฤดูหนาวในเกาหลีรีสอร์ทมีทางลาดสำหรับเล่นสกีนอกเหนือจากลานสกีมาตรฐานและอุปกรณ์กีฬาอื่น ๆ รวมถึงสนามกอล์ฟศูนย์การประชุมและสวนน้ำสี่ฤดู Alpensia Ocean 700
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก     Alpensia Ski Resort หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สามของการเดินทาง      Ski jumping tower – สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด – โซลทาวเวอร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)
นำท่านแวะถ่ายรูป Ski jumping tower ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งเรื่อง“ Take Off (2009)” และรายการวาไรตี้ยอดนิยม“ Infinity Challenge” 

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล ซึ่งเป็นมหานครและเมืองหลวงของเกาหลีใต้มานานกว่า 600 ปี จึงทำให้เมืองนี้เป็นจุดศูนย์รวมด้านต่างๆของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ, การเมือง และมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งด้วยกัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย เดินทางเข้าสู่ สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด (Lotte World Adventure) เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่ด้วย การมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงสามารถทำได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศกันเลย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้น ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ พิพิธภัณท์หมู่บ้านโบราณเกาหลี(Traditional Folk Museum) ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเกาหลีและชาวต่างชาติมาเข้าชมกว่า 6 ล้านคนต่อปี สวนสนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได้ 2 โซน ได้แก่ “ธีมผจญภัย(Adventure)”ที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ “เกาะเวทมนต์(Magic Island)”เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง ตั้งอยู่ด้านนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู (Seokchonhosu Lake) อีกทั้งยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้น ได้รับการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี โครงสร้างภายในใช้หลังคาเป็นกระจกทั้งหมด ทำให้ถึงแม้จะอยู่ในร่มแต่ก็ได้บรรยากาศแบบกลางแจ้งร่วมด้วย

จากนั้นเดินทางสู่ โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซาน ทาวเวอร์ (N Seoul Tower) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองโซล เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ให้วิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนราม่า นับว่าเป็นหนึ่งในทาวเวอร์ที่ให้วิวสวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ ได้รับการ renovate ใหม่ปี 2005 จึงได้ชื่อใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มขึ้นมานั้นย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ทั้งการให้แสงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึ้น จุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower นั่นก็คือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจ แล้วนำไปคล้องไว้กับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower นั่นเอง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (4)
ที่พัก     Co op City Hotel หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ของการเดินทาง      พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอกเกตนามู - สมุนไพรสนเข็มแดง - ศูนย์โสมเกาหลี - Trickeye
     Museum - Cosmetic Shop - เมียงดง
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)
จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น อีกชื่อหนึ่งของพระราชวังแห่งนี้คือ พระราชวังทิศเหนือ (Northern Palace) เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เมื่อเทียบกับพระราชวังแห่งอื่นๆ เช่น พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก และพระราชวังเคียงฮุยกุง (Gyeongheegung) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก อย่างไรก็ตามพระราชวังเคียงบกกุงนั้นขึ้นชื่อว่า เป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุด เนื่องจากฉากหลังของพระราชวังนั้นเป็นเขาพูกักซาน จึงทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู เป็นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหนึ่งครั้งปลูกบนยอดเขาสูง เมื่อนำดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น

แวะชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น น้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลี เป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้

ปิดท้ายด้วย ศูนย์โสมเกาหลี โสมนั้น ปลูกได้ในหลายประเทศ ทั้งในอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ไซบีเรีย แต่ว่าจะมีสารซัฟโฟนิกเพียงแค่ 8-15 ชนิดเท่านั้น ทำให้โสมที่ปลูกที่เกาหลีเป็นโสมที่ดีที่สุดในโลก และได้ฉายาว่าเป็นดินแดนแห่งโสม โสมที่ดีที่สุดในโลก คือโสมที่มีอายุ 6 ปี เพราะมีสารซัฟโฟนิก หรือ จินเซงโนซาย 32 ชนิดซึ่งมากที่สุดในโลก ช่วยในการปรับสมดุลภายในร่างกายทั้งหมด ระบบภายใน ระบบทางเดินหายใจ บำรุงสมอง บำรุงสายตา ที่สำคัญดูแลผิวพรรณ สังเกตได้ว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่ผิวค่อนข้างดี เพราะเค้ารณรงค์ให้ประชาชนบริโภคโสมตั้งแต่อายุ 8 เดือนเป็นต้นไป ทำให้สุขภาพแข็งแรง หุ่นดี ผิวดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย จากนั้นนำท่าน ชม Trickeye Museum เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทั่วไป นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ที่เสมือนว่าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนั้น ทำให้นักท่องเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนานไม่มีเบื่อ trickeye ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว เพราะไม่เพียงแต่เป็นพิพิธภัณฑ์หอศิลปะภาพวาดสามมิติแล้ว ยังได้เปิดโซนใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ้ำใครกับโซน ice museum และแวะช้อปปิ้งที่ Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นต้น

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง หรือ มยองดง (Myeong-dong) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ภายในตลาดเมียงดงเต็มไปด้วยร้านค้า และร้านอาหารนับไม่ถ้วน เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวและนักช้อป

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก     Co op City Hotel หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้าของการเดินทาง      พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ดิวตี้ฟรีดงฮวา - ซุปเปอร์มาร์เก็ต- กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (KIM MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย อีกทั้งยังให้ท่านได้ลองฝึกทำข้าวห่อสาหร่ายเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี พิเศษ....จากนี้ที่นี่ยังมีบริการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลีอีกด้วย ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ

นำท่านช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรีดงฮวา (Dongwha Duty Free Shop) ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ ทั้งเครื่องสำอางค์, น้ำหอม, กระเป๋า, สินค้าแฟชั่นต่างๆ เช่น Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Hermes ไม่ได้มีแค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น
สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มีให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กัน ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยี่ห้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยด้วย หากจะเข้าไปช้อปปิ้งกันที่ห้างแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตั๋วเครื่องบินไปด้วยเพราะจะต้องใช้ในการซื้อ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย จากนั้นนำทุกท่านแวะ ซุปเปอร์มาร์เก็ตสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านได้ละลายเงินวอนกับการเลือกซื้อสินค้าเมือง ขนมแบบต่างๆ อาทิ ช็อกโกแล็ต โคลนพอกหน้า ผลไม้ กิมจิ หมอนเพื่อสุขภาพ ชินราเมง หรือมาม่าเกาหลี
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
2005
0025
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน T’WAY เที่ยวบิน TW 101
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ (ในวันรุ่งขึ้น)

 

อัตราค่าบริการ
  4 - 8 ธันวาคม 2562
ท่านละ
23 - 27 มกราคม 2563
ท่านละ
ผู้ใหญ่    
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)    
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)    
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)    
พักเดี่ยวเพิ่ม    
มีตั๋วแล้วลด    ติดต่อเรา

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด

75/55 ซอยร่มเกล้า1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Tel: 0-2053-2405-7
Fax: 0-2034-5799
Mobile: 085-110-3335
Email : titan_travel@hotmail.com

Social